VAŠÍČEK, David. Fluorescenční zobrazovací techniky v multimodálním holografickém mikroskopu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33314. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jana Čolláková.
Uložit do Citace PRO