ZÁBRŠA, Tomáš. Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33315. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Ondřej Andrš.

Uložit do Citace PRO