MARCINKO, Peter. Vývoj raketových motorů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33320. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Rostislav Koštial.
Uložit do Citace PRO