ZOUHAR, Jakub. Problematika zavádění Continuous descent approach a jejich dopad na kapacitu vzdušného prostoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.
Uložit do Citace PRO