ČIRKA, Martin. Snižování hlučnosti leteckých motorů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33328. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.
Uložit do Citace PRO