ŠIMO, Martin. Analýza a návrh elektronického obchodu firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33348. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO