DEUTSCH, Vojtěch. Analýza a návrh elektronického obchodu firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33351. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO