TARASOVIČOVÁ, Nikola. Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33355. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Krška.
Uložit do Citace PRO