LEDNICKÝ, Tomáš. Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Čechal.
Uložit do Citace PRO