CAHLÍK, Aleš. Návrh, výroba a testování environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33359. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.

Uložit do Citace PRO