MERENUS, Ondřej. Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33374. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO