ČAPEK, Petr. Návrh počítačové sítě pro ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.

Uložit do Citace PRO