FIALOVÁ, Petra. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Alena Superatová.
Uložit do Citace PRO