KŘÍSTEK, Tomáš. Jednoduchý systém pro snímání duhovky [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33401. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO