HROMADOVÁ, Soňa. Zpracování výstupů z analýzy obrazů 2D elektroforetických gelů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33407. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Nedvěd.
Uložit do Citace PRO