JAKUBÍK, Juraj. Systém řízení robotické ruky z operačního robota Da Vinci [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33409. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.

Uložit do Citace PRO