KOUTNÍK, Martin. Návrh teplovzdušného vytápění a větrání nízkoenergetického domku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3341. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Košner.
Uložit do Citace PRO