FOLTOVÁ, Anežka. Odstranění trendu ze signálu variability srdečního rytmu pomocí metody empirického rozkladu EMD [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33418. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Alena Kubičková.
Uložit do Citace PRO