POTOČEK, Mário. Podnikatelský záměr na založení malého podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33421. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petra Koudelková.
Uložit do Citace PRO