MENŠÍK, Ladislav. Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Kohoutovice [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33428. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Pernica.
Uložit do Citace PRO