JELÍNEK, Lukáš. Podnikatelský záměr pro založení firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO