CANDRÁK, Matúš. Zpracování difuzně vážených obrazů pořízených MR tomografem [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33449. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Marcoň.

Uložit do Citace PRO