VÝVODA, Roman. Možnosti úvěrování právnických osob obchodními bankami a družstevními záložnami v soudobých podmínkách ČR [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33456. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO