HOLEK, Michal. Fundamentální analýza akcií [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33463. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.

Uložit do Citace PRO