BLAHÚT, Lukáš. Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33468. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Olga Davidová.
Uložit do Citace PRO