BERANOVÁ, Petra. Podnikatelský záměr - vytvoření masérského studia [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33504. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO