KRÁL, Václav. Hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33523. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jana Hornungová.
Uložit do Citace PRO