BEDNÁŘ, František. Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.
Uložit do Citace PRO