PAVLIŠ, Michael. Design blokové sešívačky [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33539. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Ondra.
Uložit do Citace PRO