BERČÍK, Vojtěch. Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33544. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Dalibor Červinka.

Uložit do Citace PRO