ESTERKA, Ondřej. Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3356. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.

Uložit do Citace PRO