SVOBODA, Ondřej. Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33560. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Holub.

Uložit do Citace PRO