BAČÍK, Tomáš. Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33563. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO