FENDRYCH, Martin. Vyhodnocování chování spínacího přístroje během vypínání zkratového proudu [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33583. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Valenta.

Uložit do Citace PRO