SASKA, Marek. Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33589. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michaela Zvejšková.
Uložit do Citace PRO