BEDNÁŘ, Vojtěch. Návrh a modernizace automobilového startéru [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33593. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Vítězslav Hájek.

Uložit do Citace PRO