VÍCHA, Adam. Analýza jednofázového asynchronního motoru [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33598. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Martin Mach.

Uložit do Citace PRO