KOPULETÁ, Ema. Struktura a vlastnosti nanokompozitních sítí kolagen/HAP [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33599. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Josef Jančář.

Uložit do Citace PRO