HORNÍČEK, Jan. Diskrétně normované řády kvaternionových algeber [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33618. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Kureš.
Uložit do Citace PRO