KRASULA, Jan. Návrh stabilizátoru automobilu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3362. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO