BERKA, Martin. Náhrada kovových ocasních ploch letounu VUT 100 kompozitními [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33623. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Michal Mališ.

Uložit do Citace PRO