TUŠKOVÁ, Anna. Analýza vybraných ukazatelů Masarykova onkologického ústavu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33627. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO