JANOŠŤÁK, František. Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33640. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Martin Pavlas.
Uložit do Citace PRO