GRULICH, Jan. Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33644. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO