JANDERKOVÁ, Eva. Analýza vlivu polohy na obvyklou cenu vybraných bytových jednotek v městě Brně [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33649. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Urbánek.
Uložit do Citace PRO