SCHRIMPEL, Michal. Řízení projektů v obchodní firmě zabývající se vývozem investičních celků [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3365. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Šunka.
Uložit do Citace PRO