VODIČKA, Vít. Interlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Josef Klement.
Uložit do Citace PRO