METELKA, Ondřej. Charakterizace struktur připravených selektivním mokrým leptáním křemíku [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šamořil.
Uložit do Citace PRO