KOVAŘÍK, Martin. Měřicí transformátor napětí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33679. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.

Uložit do Citace PRO