BURŠA, Vít. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33684. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Breinek.

Uložit do Citace PRO